Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Technikum nr 11
technik ekonomista, technik handlowiec
MISJA
Kontynuując przedwojenne tradycje Polskich Szkół Handlowych w Gdańsku, dbając o bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka, uwzględniając zmiany zachodzące na rynku pracy, dajemy możliwość wszechstronnego rozwoju, kształcimy kompetentnych techników ekonomistów i handlowców cenionych w naszym regionie. 
 
WIZJA
Jesteśmy liderem w kształceniu kompetentnej kadry techników w zakresie ekonomii i handlu. Wyposażamy naszych uczniów w rzetelną wiedzę, uczymy otwartości i tolerancji, dzięki czemu nasi uczniowie znają własną wartość, mają świadomość swojego miejsca na regionalnym rynku pracy we współczesnej Polsce i Europie.

rekrutacja1

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna

Terminarz

14.05 - 20.06.2018 godz. 1500
składanie podań wydrukowanych z systemu rekrutacji elektronicznej
22.06 - 26.06.2018 godz. 1500
dostarczanie kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia
06.07.2018 godz. 1200
publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
06.07.2018 - 11.07.2018 godz. 1500
dostarczanie oryginałów dokumentów potwierdzających osiągnięcia
12.07.2018 godz 1200
publikacja list przyjętych

hk logo

goal

thyssenkrupp logo

moodle logo

oferta

Reforma

BO

Jubileusz 90-lecia naszej szkoły

jubileusz 90 1

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com